Onderwijs Research Dagen 2020

Voorstel Indienen

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen
Deadline: 31 januari 2020
Voor Kom over de Brug extended deadline t/m 14 februari 2020

Van 24 tot en met 26 juni 2020 vindt alweer de 50ste editie (!) van de Onderwijs Research Dagen plaats. Deze ORD wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht en zal plaatsvinden op het Utrecht Science Park. Het thema van deze ORD is ‘interactie’. Ook staan we uitgebreid stil bij 50 jaar ORD. We nodigen je uit om tijdens deze dagen met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten van recent onderwijsonderzoek.

Interactie vormt de basis van leren, of het nu gaat om face-to-face in de klas, in een werkgroep, op de werkplek of digitaal via MOOCS of educatieve apps of middels een blended leeromgeving. Er leven binnen het onderwijs nog steeds vele interessante vragen rondom interactie: Welke interacties dragen op welk moment en met welk educational design het meest effectief bij aan leren en motivatie? Welke innovatieve methoden helpen om interactie te stimuleren en nog beter in kaart te brengen? En hoe kunnen we de interactie tussen onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals vormgeven zodat we optimaal van elkaar leren?

Het thema zal ook zichtbaar zijn in vernieuwende interactieve sessies die veel ruimte voor vragen en discussie bieden, zoals flipped sessies, brainstormsessie en hackatons. We rekenen erop dat vele onderzoekers deze gelegenheid aangrijpen om in deze interactieve sessies de nieuwste wetenschappelijke inzichten met elkaar te delen en daarbij van elkaar te leren.

Tenslotte markeren we de 50ste editie van de ORD met invited symposia met enerzijds onderzoekers die reeds jaren baanbrekend onderzoek verrichten en anderzijds veelbelovende jonge onderwijsonderzoekers van nu.

Lees hier de uitgebreide call for papers ORD 2020
Klik hier voor het indienden van een abstract voor ORD 2020

Lees hier de uitgebreide call for papers voor het Kom over de brug programma
Klik hier voor het indienden van een abstract voor het Kom over de brug programma

Belangrijke data:

5 december 2019
Indienen inhoudelijke congresbijdragen opent

31 januari 2020
Uiterlijke indien datum inhoudelijke congresbijdragen
Voor Kom over de Brug extended deadline t/m 14 februari 2020

2e helft februari 2020
Deelnemersregistratie opent

27 maart 2020
Uitsluitsel over resultaat van de beoordeling

10 april 2020
Deadline inschrijving presentatoren