Onderwijs Research Dagen 2020

Kom over de brug

Kom over de Brug Programma ORD 2020 – woensdag 24 juni 

In het Kom over de Brug Programma ORD 2020 op woensdag 24 juni wordt kennis uit praktijkgericht onderzoek met elkaar gedeeld, en ingezoomd op wat deze kennis betekent voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Je gaat in gesprek met andere professionals én met praktijkgerichte onderzoekers. Zelf ook een bijdrage leveren? Lees hoe je dit kunt doen in de dit document.

Voor wie?
Ben jij docent, schoolleider, adviseur of beleidsmaker in het po, vo, mbo, hbo of wo? Of doe jij praktijkgericht onderzoek in één van deze sectoren? Dan is het Kom over de Brug Programma wat voor jou! Het Kom over de Brug Programma van de ORD is samengesteld voor onderwijsprofessionals en praktijkgerichte onderzoekers.

Programma
Het Kom over de Brug Programma bestaat uit een praktijkgerichte keynote, interactieve kennissessies en workshops. In de ochtend kun je zelf bijdragen aan interactieve kennissessies. In deze sessies ga je in gesprek met andere professionals en praktijkgerichte onderzoekers uit het po, vo, mbo en hbo. In het middagprogramma kun je workshops volgen, waarin je zelf aan het werk gaat met de resultaten van praktijkgericht onderzoek onder leiding van interessante deskundigen uit de onderzoeks- en onderwijspraktijk.

09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee
10.00 – 10.45 Plenaire opening + korte keynote
10.45 – 11.00 Koffiepauze
11.00 – 12.30

 

Interactieve kennissessies

–        Good or not so good practice

–        Praktijkvragen

–        Postermarkt

–        Aan de slag met …

12.30 – 13.45 Lunch + netwerken-activiteit
13.45 – 14.45 Paneldiscussie ORD 2020
14.45 – 15.15 Koffiepauze
15.15 – 17.00 Workshops rondom actuele thema’s Kom over de Brug
17.00 – 17.30 Plenaire afsluiting
Receptie ORD 2020


Workshops over actuele thema’s
Uit een inventarisatie van thema’s die leven in de praktijk van het onderwijs zijn er drie thema’s gekozen die relevant zijn voor alle onderwijssectoren. Voor deze thema’s worden ervaren deskundigen gevraagd voor het geven van een workshop. Wat weten we over deze thema’s vanuit praktijkgericht onderzoek? Welke praktijkervaringen zijn er? En wat kunnen de verschillende sectoren van elkaar leren?

Diversiteit & Inclusie
Diversiteit in culturele achtergrond, leeftijd, opleiding en ondersteuningsbehoefte, we hebben in het onderwijs allemaal te maken met steeds meer diverse doelgroepen. Hoe zorgen we ervoor dat talenten van alle leerlingen en studenten optimaal worden benut? En dat elke leerling en student een passende opleiding kan volgen?

Flexibilisering & Maatwerk
Omdat we te maken hebben met die heterogene doelgroepen, wordt de roep om flexibel onderwijs steeds luider. In het primair- en voortgezet onderwijs leven er verschillende vragen rondom differentiatie en het aanbieden van maatwerk; wat werkt en wat niet? Het hoger onderwijs wil met flexibilisering zowel op de behoefte van de student als de beroepspraktijk inspelen. Hoe flexibiliseren we het onderwijs op een goede manier?

Eigenaarschap & Zelfregulatie
In een samenleving die zich steeds sneller ontwikkeld, is het van groot belang dat leerlingen en studenten leren om actief, zelfstandig en gemotiveerd hun eigen leerprocessen vorm te geven. Hoe begeleiden we hen zo goed mogelijk hierin?

Bijdrage leveren aan het Kom over de Brug Programma?
Lees hier hoe je dat kunt doen.
Klik hier voor het indienden van een abstract voor het Kom over de Brug Programma.

Aanmelden
Vanaf 2e helft januari 2020 volgt de informatie over hoe je je kunt aanmelden voor het ORD Kom over de brug Programma.

Blijf op de hoogte
Op deze website volgt informatie over de workshops en de keynote. Volg de ontwikkelingen rondom het Kom over de Brug Programma ook op LinkedIn!